Theme by Kran

Skala ocen

Aktualizacja: 21.10.2015 r. (zmieniła się skala punktów - wcześniejsze oceny pozostaną z niezmienioną skalą)

00 - 31%   = 00 - 43     pkt > NIEDOSTATECZNY
32 - 50%   = 44 - 70      pkt > DOPUSZCZAJĄCY
51 - 67%   = 71 - 94     pkt > DOSTATECZNY
68 - 82%   = 95 - 115  pkt > DOBRY
83 - 95%   = 116 - 133  pkt > BARDZO DOBRY
96 - 100% = 134 - 140  pkt > CELUJĄCY

Wygląd: /10

Fabuła/Akcja: /45
a) Bohaterowie /15
b) Świat przedstawiony /15
c) Przeżycia wewnętrzne /10
d) Dialogi /5
e) Uwagi

Język/Styl: /20

Pomysłowość/Oryginalność: /20 

Błędy: /45
a) zagęszczenie /5
b) ortografia /10
c) interpunkcja /10
d) zapis dialogów /5
e) inne błędy /15 

Punkty dodatkowe: -5 < 0 > 5

Razem: 140 pkt.